memang tak mudah untuk mengambil sebuah keputusan terlebih kalau menyangkut apa yang berhubungan dengan masa di depan, akan ada konsekwensi logis dari keputusan tersebut sebagai timbal balik dari apa yang telah di tetapkan.

keputusan akan menuai resiko, kemunkinan – kemunkinan yang munkin telah di duga melalui analisa maupun kemunkinan -kemunkinan yang tak terduga, kemunkinan yang secara jujur tak dikehendaki dan tak siap untuk di hadapi … di terima.

so … kita harus mengapa kawan ?

hanya duduk diam ? … walau sebenarnya dengan diam kita juga telah mengambil resiko, mengambil suatu kemunkinan yang munkin akan mendatangi kita di suatu hari … di depan.

pilihan itu di tangan mu , kawan …

salam sahabat

Iklan